ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมไทย ณ อเมริกาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “TAA Career Day 2015”

TAA Career Day 2015 (1)

 

หน้ารายละเอียดกิจกรรม : http://www.thaialliance.org/

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : http://taacareer2015.eventbrite.com