การประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ครั้งที่ 24/2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ งานวันพระธรรมทูตรำลึก ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทาน แก่อดีตพระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐฯ และพิธีมงคลยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดสัทธาธรรม เมืองแซน แอนโตนิโอ มลรัฐเท็กซัส

pix 1 + slider pix

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ครั้งที่ 24/2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ งานวันพระธรรมทูตรำลึก ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทาน แก่อดีตพระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐฯ และพิธีมงคลยกช่อฟ้าอุโบสถวัดสัทธาธรรม เมืองแซน แอนโตนิโอ มลรัฐเท็กซัส ซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธาน ตามคำเชิญของพระราชพุทธิวิเทศ ประธานอำนวยการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮุสตัน

 

pix 2

 

pix 3

 

การประชุมเจ้าอาวาสในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิสามัญ เพื่อปรึกษาหารือ มอบแนวนโยบาย และให้คำแนะนำในการทำงานของพระธรรมทูตที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ และติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ตามนโยบายของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ โดยมีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จากวัดไทยต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐฯ เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 108 รูป

 

pix 4

 

ในช่วงพิธีเปิดการประชุมฯ ท่านทูตพิศาลได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมเจ้าอาวาสฯ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย โดยได้กล่าวถึงความสำคัญที่ทุกคนควรต้องร่วมกันมองไปข้างหน้าว่า แนวโน้มจะเป็นอย่างไร และพวกเราควรจะต้องคำนึงหรือวางแผนเตรียมรับมืออย่างไร โดยมีประเด็นสำคัญ ๆ ที่ควรพิจารณา ได้แก่ (1) การขยายตัวของวัดควบคู่ไปกับแนวโน้มของชุมชนไทยผู้อุปถัมภ์วัดไทยในสหรัฐฯ (2) การบริหารจัดการวัด (3) ความสำคัญของการสร้างพระ และ (4) ความสำคัญของการสร้างเครือข่าย สนใจติดตามอ่านสรุปคำกล่าวของท่านทูตพิศาลฯ ในพิธีเปิดการประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ครั้งที่ 24/2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pix 5

 

นับตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง ท่านทูตพิศาลและคณะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากพระครูสุตธรรมวิเทศ ท่านเจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรม ซึ่งทำงานหนักและก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านเอง คุณกฤษณา ศรีสุขวัฒนชัย ผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือสถานทูตฯ ในการประสานงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีเล่าให้ฟังว่า หากมาที่วัดแล้วไม่เจอท่านเจ้าอาวาส ‘ให้มองไปที่หลังคา ก็อาจจะเห็นท่านเจ้าอาวาสปีนป่ายทำหลังคาโบสถ์อยู่’

 

 

 

 

 

สิ่งที่น่าปลื้มใจในการมาที่วัดสัทธาธรรมในครั้งนี้ คือ การได้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญช่วยวัดฯ ในการจัดงานในครั้งนี้อย่างแข็งขัน บ้างก็ทำอาหารถวายเพล บ้างก็ทอดกล้วยแขกบ้างก็ล้างจาน บ้างก็ขันอาสาเป็นหน่วยพยาบาล บางกลุ่มถึงกับเดินทางมาจากนครฮุสตัน เพื่อมาช่วยงานที่วัดฯ โดยยังไม่รู้ว่า เมื่อมาถึงเมืองแซน แอนโตนิโอ แล้วจะพักที่ไหนด้วยซ้ำ

pix 6

pix 7

 

pix 8

pix 9

 

นอกจากนี้ หลายคนก็ได้ช่วยงานและทำประโยชน์ให้กับวัดเป็นเวลานาน อาทิ คุณป้าทองดี สก็อต (หรือป้าจุก) ซึ่งเป็นประธานจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ รวมทั้งช่วยจัดเตรียมอาหารในโรงครัว คุณสมศักดิ์ ตะกรุดทอง ซึ่งช่วยเหลือกิจการวัดฯ มาตั้งแต่เริ่มต้น คุณมงคล ยอดทอง ตัวแทนประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ซึ่งได้จัดถวายอาหารแด่พระสงฆ์ของวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์มาเป็นเวลานาน รวมถึงคุณลุงสนิท วงศ์ทิพย์ และคุณป้าอรพรรณ วงศ์ทิพย์ ซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของคุณกฤษณาฯ ก็ได้ช่วยงานของวัดมาเป็นเวลาหลายสิบปีเช่นกัน คุณลุงสนิทฯ เป็นคนขึงรั้ว ซ่อมห้องน้ำ และเทปูนพื้นถนนทั้งหมดของวัดฯ ส่วนคุณป้าอรพรรณฯ ก็มักตัดเสื้อผ้าให้คนที่มาวัดเป็นอยู่ประจำด้วย

 

pix 10

pix 11

 

ในวันที่สองซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนฯ ท่านทูตพิศาลได้เข้าร่วมพิธีมงคลยกช่อฟ้าอุโบสถที่วัดสัทธาธรรม ซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระราชพุทธิวิเทศ พระครูสุตธรรมวิเทศ และเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ ทั้ง 108 รูป รวมทั้งเจ้าภาพช่อฟ้า ผู้อุปถัมภ์วัดฯ และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย ชาวลาว กัมพูชา และชาวสหรัฐฯ ที่มาร่วมงานอีกหลายร้อยคน นับเป็นงานที่สร้างความปลื้มปิติและความรู้สึกอิ่มบุญให้กับทุกคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

pix 12

 

IMG_8304

 

ในวันเดียวกัน ท่านทูตพิศาลยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญแด่พระสงฆ์ทั้ง 108 รูปที่ออกมารับบิณฑบาต รวมทั้งกล่าวปราศัยพบปะประชาชนทุกคนที่มาร่วมงาน โดยได้เล่าถึงภารกิจต่าง ๆ ของสถานทูตฯ โดยฑาะในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์พิเศษ จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต่องทำความเข้าใจกับฝ่ายต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคนิติบัญญัติ รวมถึงสื่อมวลชนต่าง ๆ

 

pix 13

pix 14

ทั้งนี้ ขอให้คนไทยทุกคนเข้าดูเว็บไซต์ของสถานทูตฯ และสามารถร่วมกันส่งจดหมาย โดยอาจใช้ร่างหนังสือ (template) ที่สถานทูตฯ จัดทำขึ้น ถึง ส.ส. และ ส.ว. ในเขตเลือกตั้งของตน เพื่อชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยที่กำลังอยู่ในความสนใจของฝ่ายสหรัฐฯ รวมถึงเพื่อร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐฯ นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เรียกสั้น ๆ ว่า TANIP เชิญชวนให้ลูกหลานไทยที่กำลังจะจบมหาวิทยาลัย ปี 3 หรือ ปี 4 ร่วมสมัครโครงการฯ เพื่อรับโอกาสเข้าไปฝึกงานในรัฐสภาสหรัฐฯ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐฯ และอาจทำให้เยาวชนไทยสนใจทำงานด้านการเมืองในสหรัฐฯ อันจะช่วยทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยและชุมชนไทยในสหรัฐฯ ได้ต่อไปในอนาคต ในช่วงท้าย ท่านทูตก็ได้ขอให้คนไทยในสหรัฐฯ ทุกคนส่งเสริมให้ลูกหลาน ซึ่งเป็นคนไทยรุ่นที่ 2 ได้มีโอกาสเข้าวัด เพื่อเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมและดนตรีไทย เพื่อให้มีความรู้สึกยึดโยงกับพุทธศาสนาและความเป็นไทยด้วย

 

pix 15

pix 16

pix 17

 

ในการเยือนเมืองแซน แอนโตนิโอ ในครั้งนี้ ท่านทูตพิศาลยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมวัดธรรมบูชา ซึ่งเป็นสายธรรมยุต อยู่ห่างจากวัดสัทธาธรรม ประมาณ 45 นาที และได้พบปะพูดคุยกับคนไทยที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย

 

สุชาดา เมฆธารา