ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad


ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. 12.00 น. ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา

 

ตามที่รัฐบาลจะจัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในช่วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้คำขวัญ “บอกรักพ่อให้ก้องโลก” และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับ สมาคมไทย-อเมริกัน ฟลอริดาภาคใต้ วัดพุทธรังษี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กำหนดจะจัด กิจกรรม Bike for Dad ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ
เวลา 07.00 น. – 08.00 น. – ลงทะเบียน
เวลา 08.00 น. – เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
กล่าวถวายพระพร
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเตรียมพร้อม
– บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา 08.09 น. – เริ่มออกปั่นจักรยานจากวัดพุทธรังษี ตามเส้นทางเป็นระยะทาง 9 ไมล์ (14.5 กิโลเมตร) ใช้เวลา 50 นาที – 1 ชั่วโมง
เวลา 09.09 น. – สิ้นสุดการปั่นจักรยาน ณ จุดสิ้นสุดที่วัดพุทธรังษี
เวลา 09.45 น. – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนพร้อมกันในพระอุโบสถ
เวลา 10.00 น. – เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลในพระอุโบสถ
เวลา 11.00 น. – ถวายเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. – เปิดโรงทานมหากุศล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดรับประทานอาหารร่วมกัน
– จบงาน

หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดเส้นทางการปั่นจักรยาน

Map

 

 

 

โดยขอให้ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แบบฟอร์ม (คลิกที่นี่) และส่งกลับคืนมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล information@thaiembdc.org หรือทางแฟกซ์ที่เบอร์ 202-944-3611

ทั้งนี้ สามารถขอรับ-ส่งแบบฟอร์มและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยที่:
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (โทร.
202 298 4819)
สถานกงสุญใหญ่ ณ นครชิคาโก (โทร. 312 664-3129)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี (โทร. 786 388 7888)

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครไมอามี (โทร. 305 445 7577 ต่อ 2)
สมาคมไทย-อเมริกัน ฟลอริดาภาคใต้ (โทร. 954 431 7484)
และ/หรือ สมาคม/ชมรมไทยในพื้นที่ของท่าน