TAA Career Day: อีกหนึ่งพลังคนไทยเพื่อคนไทย


การรวมตัวกันของคนไทยในต่างแดน นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน ทานอาหารอร่อยๆ แล้ว ผู้มาร่วมงานจะได้ประโยชน์หรือได้ทำประโยชน์ให้สังคมเสมอ และการรวมตัวกันของคนไทย Second Generation ที่งาน TAA Career Day เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ก็เช่นกัน

IMG_5601[1]ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ได้รับเชิญจากคุณ Ian Asvakovith นายกสมาคม Thai Alliance in America (TAA) ให้กล่าวเปิดงาน TAA Career Day ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการสมัครงานให้ประสบความสำเร็จแก่เยาวชนไทยสัญชาติอเมริกันรวมทั้งเยาวชนไทยที่เดินทางมาศึกษาต่อที่สหรัฐฯ โดยรุ่นพี่คนไทยที่ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการทำงานสายวิชาชีพต่างๆ เช่น คุณ Sanya Sukduang หุ้นส่วนบริษัทกฎหมาย Finnegan และเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ คุณ Tida Strey ผู้จัดการ บริษัท Ernst & Young คุณ W. Ray Rutngamlug Special Counsel บริษัท SheppardMullin รวมทั้งคุณ Ian ซึ่งที่นอกจากจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคม TAA แล้ว ยังเป็น President และ CEO บริษัท Piedmont Fund Services ด้วย

TAA ยังได้เชิญคุณ Meghan Conklin, Deputy Assistant Secretary กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ มาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการทำงานในหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้น้องๆ เห็นถึงโอกาสที่คนไทยจะสามารถเข้าไปทำงานในหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ DUL_1497 (2)

IMG_5605[1] งานในวันนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ คนไทยเกือบ 70 คนที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและโท ในกรุงวอชิงตัน มลรัฐแมรีแลนด์ เวอร์จิเนีย และบางคนมาไกลจากมลรัฐเพนซิลเวเนียเลยทีเดียว

ท่านทูตพิศาลกล่าวชื่นชม TAA ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนไทยรุ่นใหม่สัญชาติอเมริกันหรือ “second generation” เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตและพลังสำคัญของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของท่านทูตที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่จะสามารถปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของชุมชนของตนและประเทศไทยได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างระบบการเมืองสหรัฐฯ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงมลรัฐและระดับชาติ ท่านทูตจึงได้กระตุ้นให้เยาวชนไทยสัญชาติอเมริกันสนใจ ติดตามและมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมากขึ้น เพื่อผลักดันและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทยในสหรัฐฯ IMG_5603[1]

IMG_5608[1]เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทย-อเมริกันในระบบการเมืองสหรัฐฯ และหวังว่าจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติมากขึ้น สถานทูตฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ Thai American National Internship Program (TANIP) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยสัญชาติอเมริกันมีโอกาสฝึกงานในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาคองเกรสและหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชนไทยในสหรัฐฯ กับระบบการเมืองสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวต่อไป โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกันเพื่อเข้าร่วมในโครงการฯ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 23 ก.ค. 2559 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

อีกทางหนึ่งที่คนไทยสัญชาติอเมริกันจะสามารถช่วยผลักดันผลประโยชน์ของไทยในสหรัฐฯ ได้คือช่วยทำความเข้าใจกับรัฐบาลและคองเกรสเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สหรัฐฯ อาจยังไม่มีความเข้าใจในประเทศไทยมากพอ เช่น ความท้าทายของการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยของไทย ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ และการทำประมงโดยผิดกฎหมาย และชี้ให้เห็นโอกาส   ความร่วมมือด้านต่าง ๆ มากมายระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ด้วยการเขียนจดหมายถึง ส.ส. ส.ว. และนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ของตน โดยอาจใช้ร่างจดหมายในลักษณะ template ที่สถานทูตฯ ได้ทำขึ้น (คลิกที่นี่)

สุดท้ายนี้ สถานทูตฯ ยินดีที่เป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่า การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและจุดประกายให้น้องๆ คนไทยต้องการต่อยอดรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างความสามัคคีในชุมชนไทยต่อไป ซึ่งสถานทูตฯ พร้อมให้การสนับสนุนด้วยเชื่อเสมอใน “พลังไทยช่วยไทย”

อวันดา อมตวิวัฒน์ / พนาลี ชูศรี

DUL_1495 (2)  DUL_1480 (2)  DUL_1350 (2)