เอกอัครราชทูตพบหารือกับผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงไทย-สหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 พล.ร.อ.แฮรี่ แฮริส ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ และคณะ ณ กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิก มลรัฐฮาวาย โดยมี พล.ท. แอนโทนี ครัชฟิล รองผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก และคณะนายทหารระดับสูงของสหรัฐฯ เข้าร่วม

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับมิตรภาพที่ใกล้ชิดอันยาวนานระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐฯ และความสำคัญของประเทศไทยในฐานะพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อความสำเร็จของนโยบาย Rebalance to Asia ของรัฐบาลสหรัฐฯ

ทั้งสองฝ่ายเห็นความจำเป็นของการเดินหน้ากระชับความร่วมมือทางความมั่นคงระหว่างทั้งสองฝ่ายในประเด็นต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันและต่อภูมิภาคโดยรวม