นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนายเดวิด อิเกะ ผู้ว่าการมลรัฐฮาวาย เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับฮาวาย


เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเดวิด อิเกะ ผู้ว่าการมลรัฐฮาวาย เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับฮาวาย และแนวทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและในระดับประชาชน โดยมีนายโคลิน มิยาบารา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำเมืองโฮโนลูลู และนายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการหารือด้วย

image (1)เอกอัครราชทูตพิศาลได้แจ้งผู้ว่าฯ อิเกะ ถึงความพิเศษของฮาวายในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนฮาวายถึง 2 ครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 และ 1967 นอกจากนี้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักเรียนไทยและเจ้าหน้าที่ไทยจำนวนมากได้เดินทางมาศึกษาต่อและเข้ารับการฝึกอบรมที่ฮาวาย และกองบัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ ณ มลรัฐฮาวาย ก็มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างมากกับกองทัพไทยมายาวนาน

เอกอัครราชทูตพิศาลขอบคุณผู้ว่าฯ อิเกะและมลรัฐฮาวายที่ให้การดูแลชุมชนไทยที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 คน และธุรกิจของคนไทยในฮาวายเป็นอย่างดี

เอกอัครราชทูตพิศาลและผู้ว่าฯ อิเกะ เห็นพ้องกันว่าฮาวายมีที่ตั้งที่ได้เปรียบในการที่จะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และเอเชีย ภายใต้นโยบาย Rebalance to Asia ของรัฐบาลสหรัฐฯ