สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ร่วมพัฒนาประเทศไทยผ่าน “โครงการอาสาสมัครไทยจากต่างแดน”


สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ประสงค์จะผลักดัน “โครงการอาสาสมัครไทยจากต่างแดน” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นอาสาสมัครทำงานช่วยเหลือชุมชนไทยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในช่วงเดินทางกลับประเทศไทย โดยระยะเวลาที่พำนักในไทยและสาขาที่จะทำงานจะเป็นไปตามความประสงค์ของตัวอาสาสมัครเอง

studentsclubspage

สถาบันฯ จะร่วมมือจัดหา host family ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นพี่เลี้ยง (หากประสงค์) เพื่อร่วมไปทำงานอาสาสมัครด้วย

 

ผู้ปกครองและอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานงานกับสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ที่ +66 2997-2200 (-30) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกเนตร เครมเมอร์ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข 202-298-4788 อีเมล  consulardc1@gmail.com

เครดิต : มหาวิทยาลัยรังสิต http://www2.rsu.ac.th/info/studentsclubs และ http://www.rsu.ac.th