สหรัฐอเมริกายกเลิกการแทรกเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทาง

passport imageสำหรับคนไทยที่ถือสัญชาติอเมริกันด้วยนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แจ้งกำหนดวันที่ที่จะยุติการให้บริการเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง 24 หน้า หากจำนวนหน้าในหนังสือเดินทางชนิด  28 และ 52 หน้า ใช้หมดลงและผู้ถือหนังสือเดินทางต้องการใช้หนังสือเดินทางเล่มเดิมต่อไป ซึ่งต่อไปจะต้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนการขอเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทางเล่มเดิม  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของหนังสือเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในส่วนของหนังสือเดินทางปกติในระบบของไทยที่มีอายุใช้งาน 5 ปี ก็ได้ยกเลิกการเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทางมาระยะหนึ่งด้วยแล้ว จึงขอแจ้งให้ชาวไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติอเมริกันด้วยนั้นได้ทราบโดยทั่วกัน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม