ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. 12.00 น. ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา

ตามที่รัฐบาลจะจัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในช่วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับ สมาคมไทย-อเมริกัน ฟลอริดาภาคใต้ วัดพุทธรังษี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กำหนดจะจัด กิจกรรม Bike for Dad ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

กำหนดการ
เวลา 07.00 น. – 09.00 น. – ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. – เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพร
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเตรียมพร้อม
– บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา 09.09 น. – เริ่มออกปั่นจักรยานจากวัดพุทธรังษี ตามเส้นทางเป็นระยะทางประมาณ 5 ไมล์ (9 กิโลเมตร) ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที (ดูเส้นทาง)
เวลา 09.50 น. – สิ้นสุดการปั่นจักรยาน ณ จุดสิ้นสุดที่วัดพุทธรังษี
เวลา 10.00 น. – เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลในพระอุโบสถ
เวลา 11.00 น. – ถวายเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. – เปิดโรงทานมหากุศล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดรับประทานอาหารร่วมกัน
– จบงาน

หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดเส้นทางการปั่นจักรยาน

Bike for Dad route update with temple location (2)

ระยะทาง : ประมาณ 5 ไมล์ (9 กิโลเมตร)
ระยะเวลา : ประมาณ 30-45 นาที
จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด : วัดพุทธรังษี
ลักษณะเส้นทาง : เส้นทางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ถนนลาดยางอยู่ในสภาพดี ลัดเลาะไปตามหมู่บ้าน และเป็นเส้นทาง ที่เหมาะสมสำหรับวิ่งจักรยาน (Bike Paths / Bicycle-Friendly roads)
จุดพักให้บริการน้ำดื่มระหว่างทาง : 4 จุด
จุดปฐมพยาบาล : 2 จุด คือ ที่บริเวณจุดพักให้บริการน้ำดื่มจุดที่ 2 และ ที่วัดพุทธรังษี

 

โดยขอให้ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แบบฟอร์ม (คลิกที่นี่) และส่งกลับคืนมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล information@thaiembdc.org หรือทางแฟกซ์ที่เบอร์ 202-944-3611

ทั้งนี้ สามารถขอรับ-ส่งแบบฟอร์มและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยที่:

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (โทร. 202 298 4819)
สถานกงสุญใหญ่ ณ นครชิคาโก (โทร. 312 664-3129)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี (โทร. 786 388 7888)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครไมอามี (โทร. 305 445 7577 ต่อ 2)
สมาคมไทย-อเมริกัน ฟลอริดาภาคใต้ (โทร. 954 431 7484)
และ/หรือ สมาคม/ชมรมไทยในพื้นที่ของท่าน