คณะผู้แทนไทยศึกษาดูงานภายใต้โครงการ U.S. Presidential Elections Visit


สหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองเข้มแข็ง การรณรงค์หาเสียงเข้มข้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการเลือกตั้งในทุกระดับของประเทศ และโดยที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 และการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยจะมีขึ้นในปี 2560 จึงถือเป็นจังหวะเวลาที่ดียิ่งที่ผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ของไทยจะได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ U.S. Presidential Elections Visit ของสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

FullSizeRender (8)อท. สาโรจน์ ธนสันติในฐานะผู้แทนท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่จากไทย ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก    อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการฯ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยฯ กระทรวงคมนาคม ดร. รัชดา ธนาดิเรก อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 12 จากพรรคประชาธิปัตย์ นายอนุชา บูรพชัยศรี อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 4 จากพรรคประชาธิปัตย์ น.ส. วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย น.ส. อนุตตมา อมรวิวัฒน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ อดีต ส.ส. สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพฯ และอีสานโพลล์ของ ม. ขอนแก่น เข้าร่วมด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการศึFullSizeRender (5)กษาที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหรัฐฯ โดยในปีนี้โครงการเน้นสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 2559 ทั้งระบบการเลือกตั้ง การหาเสียงของผู้ลงสมัครจากพรรคต่างๆ การบริหารจัดการกิจกรรมของพรรคการเมือง การเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ และการใช้สื่อ/โซเชียลมีเดียในการหาเสียง

คณะผู้แทนไทยทั้ง 9 คนได้ใช้เวลา 10 วันที่กรุงวอชิงตัน มลรัฐนิวแฮมเชียร์ และมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อศึกษาดูงานและพบหารือกับผู้แทนองค์กรอิสระด้านการเมือง สถาบันวิชาการ หน่วยงานที่ดูแลการเลือกตั้งทั้งในระดับมลรัฐและระดับประเทศ สำนักงานในพื้นที่ของพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน รวมทั้งนักการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นของมลรัฐ

IMG_7332ในช่วงงานเลี้ยงรับรองที่สถานทูต คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยราชการต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และประเด็นความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP)

คณะฯ ยังได้เล่าให้ฟังถึงความประทับใจจากการดูงานที่ Close Up Foundation ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อีกทั้งเห็นพ้องกันว่าโครงการฯ มีประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งสหรัฐฯ และทำให้เห็นแบบอย่างดีๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้นำกลับไปประยุกต์ใช้ในบริบทของสังคมไทยเพื่อวางแนวทางที่ดีสำหรับการปฏิรูปการเมืองไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเลือกตั้งของไทยต่อไปในอนาคต

 

 

อวันดา อมตวิวัฒน์