ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำฝ่ายกงสุล

ดาวน์โหลด : ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำฝ่ายกงสุล

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน
ANN26.2015_Page_1
ANN26.2015_Page_3