เอกอัครราชทูตขอเรียนเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 – 20.30 น.

test 2

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา
เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัว

ร่วมพิธีและจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558   ระหว่างเวลา 18.30 – 20.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
เลขที่ 1024 Wisconsin Avenue, N.W., Washington, D.C. 20007

และจะมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ได้รั
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 3 ท่าน

ได้แก่ 1) นายวีรพงษ์ ห์ลีละเมียร 2) นางเนาวรัตน์ เตียไม้ไทย แบรนเนกัน และ 3) นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์

การแต่งกาย :    สุภาพบุรุษ เสื้อพระราชทานหรือชุดสากลนิยม  และสุภาพสตรี ชุดผ้าไทยกระโปรงยาวหรือชุดสุภาพ