เลขาธิการ ก.พ. เยือนสหรัฐฯ ติดตามงานด้านนักเรียนทุนรัฐบาล พบหารือทีมประเทศไทย


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และภรรยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. และคณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจากทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตันเข้าร่วมด้วย

เลขาธิการ ก.พ. เยือนสหรัฐฯ ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน และเพื่อตรวจสอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ โดยทีมประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเลขาธิการ ก.พ. เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และพลังของนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อประเทศไทย

ข้อมูลของ Institute of International Education (IIE) ระบุว่า เมื่อปีการศึกษา 2557 – 2558 มีนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ จำนวน 7,217 คน โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประเมินว่าเมื่อปีที่แล้ว นักศึกษาไทยนำเงินเข้าสู่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถึง 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(แหล่งข้อมูล: IIE’s Open Doors Report 2015)