กิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” ที่วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา วันที่ 11 ธันวาคม 2558

กิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” ที่วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา
วันที่ 11 ธันวาคม 2558

 

ข่าววีโอเอ ภาคภาษาไทย