ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐฯ ในการหารือยุทธศาสตร์ไทย – สหรัฐฯ  ครั้งที่ ๕ (The 5th Thailand – US Strategic Dialogue) ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยการเยือนไทยครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งที่ ๒ ในรอบปีนี้

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – สหรัฐฯ ในรอบปี ๒๕๕๘ ที่มีพลวัตเพิ่มขึ้นจากการพบหารือกันสม่ำเสมอของทั้งสองฝ่าย อาทิ การมาประจำการที่ประเทศไทยของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่ การเยือนไทยของผู้แทนระดับสูงของฝ่ายสหรัฐฯ หลายรายโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ เป็นต้น สำหรับการหารือยุทธศาสตร์ไทย – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๕ ซึ่งเว้นว่างมาเป็นเวลากว่า ๓ ปี ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระดับประชาชน เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข  ทั้งนี้ สองฝ่ายพร้อมจะมองไปข้างหน้าบนรากฐานความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ ที่ลึกซึ้งและยาวนานกว่า ๑๘๒ ปี   ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ย้ำท่าทีที่ต้องการเห็นไทยประสบความสำเร็จในกระบวนการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อกลับมามีบทบาทแข็งขันและเป็นตัวอย่างให้กับประเทศในภูมิภาคเช่นที่เป็นมา

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

http://mfa.go.th/main/th/media-center/28/63067-ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ-ฝ่.html