Thailand Sustainable Development Sourcebook

book_cover2

Thailand’s Sustainable Development Sourcebook เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดและตัวอย่างของโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดย มูลนิธิมั่นพัฒนา

book_cover3งานเขียนที่ผ่านการวิจัยอย่างเข้มข้น 62 บทความที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของไทย ซึ่งเขียนและตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 70 คน เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยภูมิหลังของประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านความยั่งยืนของไทย และคุณูปการของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการพระราชดำริที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อีดีเอ็ม จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยที่สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงโครงการในพระราชดำริ หนังสือที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจประเด็นและแนวคิดหลักเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรณีศึกษาเกือบ 100 ตัวอย่าง

นายนิโคลาส กรอสแมน บรรณาธิการอำนวยการของสำนักพิมพ์นานาชาติเอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ ประเทศไทย ผู้รวบรวมเนื้อหาและเป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook เปิดเผยว่า “หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับซีอีโอ ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใครก็ตามที่สนใจอนาคตประเทศไทยและโลกของเรา มีการนำเสนอในรูปแบบข้อมูลกราฟฟิก บทสัมภาษณ์ กรณีศึกษาและภาพประกอบที่สวยงาม ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นปัญหาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับปัญหาด้านความยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดำเนินอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังได้นำเสนอกรณีศึกษาเกือบ 100 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร และสามารถที่จะนำไปบูรณาการกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร”
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า “หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ออกมาในช่วงเวลาที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยของเรากำลังมองหาแนวทางใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นหนังสือที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่ในแง่ของหนังสือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ที่มีข้อมูลที่แม่นยำและสมดุล”
prev04เนื้อหาทั้งหมดของ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook ได้รับการตรวจทานและคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษา บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ เกษม วัฒนชัย เป็นประธานประกอบด้วยนายกิตติ วะสีนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
การจัดพิมพ์หนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook สอดคล้องกับการประกาศขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย “วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. แชมชาด อัคทาร์ เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก เขียนคำนำ หนังสือเล่มนี้ยังได้เติมเต็มความสมบูรณ์ด้วยเว็บไซต์ที่บรรจุเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ และข้อมูลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาได้ที่ www.thailandsustainabledevelopment.com
การจัดพิมพ์หนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ช. การช่าง บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ปตท. ไทยเบฟ และไทยออยล์

สำนักพิมพ์นานาชาติเอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วจำนวนหลายร้อยเล่ม รวมทั้งหนังสือขายดีเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น King Bhumibol Aduldej: A Life’s Work,  Chronicle of Thailand: Headline News Since 1946, The King of Thailand in World Focus และ Thailand: 9 Days in the Kingdom (ข้อมูลหนังสือ:

Thailand’s Sustainable Development Sourcebook มี 416 หน้า วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำ รวมทั้งเอเชียบุ๊คส์ และคิโนคูนิยะ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 หรือสั่งซื้อได้ทั่วโลกผ่าน amazon.com ในราคาเล่มละ 1,750 บาท (49.95 เหรียญสหรัฐ)