ประชุมทีมประเทศไทยส่งท้ายปี 2558 และมองไปข้างหน้าสำหรับปี 2559


หนึ่งในกิจกรรมประจำของทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ จากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศ ทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ กระทรวงเกษตร กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสำนักงาน ก.พ. ก็คือการประชุมทีมประเทศไทย โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นประธาน และจุดประสงค์ของการประชุมทุกเดือนก็รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละสำนักงานเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะเป็น “ทีม” และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ล่าสุด ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำเดือนธันวาคม และนอกจากจะมีหัวหน้า/ผู้แทนสำนักงานต่างๆ ข้างต้นเข้าร่วมเช่นเคยแล้ว ครั้งนี้ยังมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ นครนิวยอร์กมาเข้าร่วมด้วย

IMG_8615เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี 2558 ที่ประชุมจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนงานของทีมประเทศไทยสำหรับปี 2559 โดยเฉพาะการตอบสนองแนวนโยบายหลักของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การส่งเสริม SME ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรใช้ประโยชน์จากการที่หอการค้าสหรัฐฯ (US Chamber of Commerce) จะจัดการประชุม America’s Small Business Summit 2016 ที่กรุงวอชิงตันระหว่าง 13-15 มิ.ย. 2559 ด้วยการจัดคณะ SME จากไทยซึ่งเป็นผู้ประกอบการในสาขาที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมมาเข้าร่วม เพื่อให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับ SME สหรัฐฯ และทีมประเทศไทยก็จะเชิญผู้ประกอบการไทย นายกสมาคมนักธุรกิจ นักวิชาชีพจากมลรัฐใหญ่ๆ ทั่วสหรัฐฯ เข้าร่วมเพื่อจัดการพบปะทั้งระหว่าง SME ไทยกับสหรัฐฯ และ SME ไทยจากไทยกับนักธุรกิจไทยในสหรัฐฯ การส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ Supercluster โดยสำนักงาน BOI ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้เป้ากิจกรรมและบริษัท/มลรัฐที่ท่านทูตและทีมประเทศไทยควรไปเยือนในแต่ละช่วงที่เหมาะสมตลอดปี 2559 รวมทั้งการที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์จะรับหน้าที่แปลงแนวนโยบาย “สร้างนักรบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม” ของนายกรัฐมนตรีให้ออกมาเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก Trans-Pacific Partnership (TPP) ของไทย โดยผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ได้เล่าให้ที่ประชุมทราบเรื่องการศึกษาโอกาสและผลกระทบต่อไทยหากเข้าเป็นสมาชิกใน TPP รวมทั้งได้แจ้งสถิติมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 ว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

หัวหน้าฝ่ายการเมืองของสถานทูตฯ ยังได้เล่าให้ที่ประชุมฟังถึงสถานะความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาว่ามีแนวโน้มความร่วมมือกันมากขึ้นและในสาขาที่หลากหลายขึ้นนอกเหนือจากด้านการเมืองและการทหาร ไม่ว่าเป็นด้านสาธารณสุข climate change หรือการรักษาสันติภาพ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เพิ่งมีการประชุม Thailand-US Strategic Dialogue ครั้งที่ 5 ที่ กทม. เพื่อหารือถึงประเด็นและแนวทางที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคในอนาคต

อวันดา อมตวิวัฒน์