ฟื้นนโยบายศก.ระหว่างประเทศ “นายกฯตู่”นั่งหัวโต๊ะนัดแรกถกข้อตกลงTPP


ครม.ไฟเขียวตั้ง กนศ. “นายกฯตู่นั่งหัวโต๊ะ” พาณิชย์ชงผลศึกษา TPP เข้าร่วมที่ประชุมนัดแรก ก.พ.นี้ พร้อมเดินเครื่องผลักดันการค้าระหว่างประเทศปี′59 โต 5% เตรียมเรียกประชุมทูตพาณิชย์ประเมินสถานการณ์ส่งออก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นรองประธาน และมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกร่วม 10 คน และเตรียมจัดประชุมนัดแรก เพื่อเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ให้สถาบันปัญญาภิวัฒน์ศึกษา คาดว่าจะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

กนศ.จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการเจรจาการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศ รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวม ซึ่งจะมีบทบาทที่แตกต่างจากคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) ที่จะดูแลด้านการผลักดันการผลิต การส่งออกสินค้า บริการระหว่างประเทศ การนำเข้าปัจจัยการผลิต การหาตลาด รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า

สำหรับแผนผลักดันการส่งออกในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการส่งออกบริการให้มากขึ้น จากที่ตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกให้ได้ 5% โดยในวันที่ 20 มกราคมนี้ จะมีการเรียกประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ทั่วโลก เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการและแผนผลักดันการส่งออกต่อไป

ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษา TPP ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วม TPP มา 2 เดือน เบื้องต้นเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ต้องเข้าร่วม TPP มีเพียงกลุ่มปศุสัตว์ยังคงกังวล และได้มอบให้แต่ละองค์กรกลับไปฟังความคิดเห็นภายในกลุ่ม และสรุปให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมนี้

ปรับปรุงล่าสุด: 08 ม.ค. 2559 เวลา 20:57:48 น.

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1452254443