ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program

ดาว์นโหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ที่นี่

(English)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ที่  4 /2559

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP)

———————————–

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้มีประกาศรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกันเข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย-อเมริกันมีโอกาสฝึกงานในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาและหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน รวมทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชนไทยในสหรัฐฯ กับระบบการเมืองสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคมถึง 23 กรกฎาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และ U.S.-Asia Institute ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรับทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 6 คน ได้แก่

  1. นาย Lennox Chaiveera จากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
  2. นางสาว Sophiaya Hyder จากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
  3. นางสาว Mali Kaminaga จากมลรัฐฟลอริดา
  4. นาย Alit Ponkaew จากมลรัฐอิลลินอยส์
  5. นางสาว Apisra Srivanich-Raper จากมลรัฐไอดาโฮ
  6. นาย Charles Tantakool  จากมลรัฐเพนซิลเวเนีย

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก U.S.-Asia Institute จะประสานงานและแจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน มกราคม พ.ศ.  2559

Signature2

(นายพิศาล มาณวพัฒน์)

เอกอัครราชทูต