ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แถลงข่าว

ดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แถลงข่าว

ดาวน์โหลด: ใบสมัคร

Spokeperson Thai_Page_1 Spokeperson Thai_Page_2 Spokeperson Thai_Page_3