การให้บริการแผนกทะเบียนราษฎร์


สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัว ดิฉัน สุชาดาเมฆธารา ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกงสุล ซึ่งเพิ่งมารับหน้าที่นี้ได้ไม่นาน แม้จะได้มีโอกาสพบเจอพี่ ๆ น้อง ๆ หลายท่านในช่วงที่ทำหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศและวัฒนธรรมของสถานทูตฯ นะคะ อย่างไรก็ดี อยากขอถือโอกาสนี้สุขสันต์ปีใหม่ 2559 ทุกท่าน และขอปวรณาตัวที่จะทำหน้าที่ในฝ่ายกงสุลอย่างเต็มที่

ในโอกาสเดียวกันนี้ ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการแผนกทะเบียนราษฎร์ ของฝ่ายกงสุลของสถานทูตฯ ซึ่งมีทั้งการรับแจ้งการเกิด ตาย จดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนหย่า (ลักษณะคล้าย ๆ อำเภอบ้านเรานั่นเอง) นอกจากนี้ ในกรณีทำเอกสารดังกล่าวหายหรือสูญหาย สถานทูตฯ ยังมีบริการคัดสำเนาเอกสารทั้งสูติบัติ มรณบัตร ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า ซึ่งได้มีการจัดเก็บทะเบียนเอกสารอย่างเป็นระบบและเรียบร้อยสมบูณ์ โดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องนิติกรณ์ พร้อมแนบเอกสารหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุใช้งาน พร้อมค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการแผนกทะเบียนราษฎร์และการให้บริการอื่น ๆ สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทีมงานฝ่ายกงสุลจะสามารถให้บริการทุกท่านได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามหรือขัดข้องประการใด สามารถโทรศัพท์ 202-684-8493 และอีเมล consular@thaiembdc.org เข้ามาที่ฝ่ายกงสุล หรือติดต่อดิฉันโดยตรงได้ที่ โทรศัพท์ 202-640-5308 และอีเมล suchadam@thaiembdc.org ค่ะ

สุชาดา เมฆธาราIMG_0838