บีโอไอรุกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2559


บีโอไอเผยแผนการดำเนินงานเชิงรุกปี 2559 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งสร้างความเข้าใจระดับภูมิภาค และต่างประเทศ ดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน

ภายในปี 2559 เผยการลงทุนปี 2558 ก่อให้เกิดการจ้างงาน การใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า 781,000 ล้านบาท ต่อปี และสร้างรายได้จากการส่งออก 1,164,000 ล้านบาทต่อปี

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ว่า บีโอไอ จะเร่งเดินหน้าชี้แจงทำความเข้าใจกับนักลงทุนถึงนโยบายและมาตรการสำคัญต่างๆ ในการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2559 นี้ กำหนดจะเริ่มเดินสายชักจูงการลงทุนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ประเด็นสำคัญในการจัดกิจกรรม บีโอไอ จะเน้นสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาตต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการให้ข้อมูลรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในส่วนของนโยบายที่จะสิ้นสุดการให้ส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2559 นี้ ได้แก่ มาตรการเร่งรัดการลงทุน ซึ่งเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2559 เช่นเดียวกับการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนใน 6 กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะต้องยื่นภายในเดือนมิถุนายน 2559 ด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ จะต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้บีโอไอยังอยู่ระหว่างจัดทำผลสำรวจความพร้อมของนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการลงทุนด้วย เบื้องต้นคาดว่ามีโครงการลงทุนที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการดังกล่าวได้จำนวนกว่า 1,600 โครงการ

ปีนี้บีโอไอจะเน้นกระตุ้นให้นักลงทุนเร่งตัดสินใจลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากมีบางส่วนที่ภาคเอกชนต้องรีบตัดสินใจโดยเร็วเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยมั่นใจว่าหากนักธุรกิจ

มีการลงทุนตามนโยบายต่างๆ นอกจากจะช่วยผลักดันให้การลงทุนปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่าจะมีมูลค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 450,000 ล้านบาทแล้ว การลงทุนของภาคเอกชนยังจะช่วยเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมากนางหิรัญญา กล่าว

นางหิรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมการลงทุนในปี 2558 ที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 800,000 ล้านบาท ซึ่งได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้าน อาทิ เพิ่มการจ้างงานแรงงานไทย 183,000 คน เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศมูลค่าประมาณ 781,000 ล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้จากการส่งออกประมาณ 1,164,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นกิจการเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วยโครงการในกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ซอฟต์แวร์, CLOUD SERVICE จำนวน 183 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 18,900 ล้านบาท โครงการในกลุ่ม IHQ ITC จำนวน 127 โครงการ มูลค่ารวม 3,030 ล้านบาท

โครงการในกลุ่ม พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จำนวน 248 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 166,590 ล้านบาท และโครงการในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การวิจัยพัฒนา การผลิตเครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบทางวิศวกรรม จำนวน 126 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 30,240 ล้านบาท เป็นต้น

ที่มา ข่าวสำหรับสื่อมวลชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน