โครงการลงทุนจาก ตปท. จ่อลงทุนเกือบ 5 แสนล้านบาท

โครงการลงทุนจากต่างประเทศจ่อลงทุนเกือบ 5 แสนล้านบาท (2) (1)_Page_1

2016-01-20 โครงการลงทุนจากต่างประเทศจ่อลงทุนเกือบ 5 แสนล้านบาท (1)_Page_2

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF