การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส มลรัฐเท็กซัส


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส มลรัฐเท็กซัส

          เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2559 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมาใช้บริการจำนวนมาก บางท่านถึงกับเดินทางไกลหลายชั่วโมงมาจากมลรัฐโอกลาโฮมาก็มี ซึ่งทางทีมงานของสถานทูตฯ ก็พยายามให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ ยอดรวมการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้มีจำนวน 360 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 260 ราย การให้บริการทำบัตรประชาชน 97 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 3 ราย

Mobile Service Dallas 2016 - 1

Mobile Service Dallas 2016 - 2

 

 

 

 

 

 

Mobile Service Dallas 2016 - 3

Mobile Service Dallas 2016 - 4

          ในการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ ทีมงานสถานทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธดัลลัส คณะกรรมการสมาคมไทยเท็กซัสตอนเหนือ รวมถึงพี่ ๆ อีกหลายท่านที่มีจิตอาสาในชุมชนไทยเมืองดัลลัส ที่สลับผลัดเปลี่ยนมาช่วยงานและดูแลทีมงานของพวกเราเป็นอย่างดี

Mobile Service Dallas 2016 - 5

 

Mobile Service Dallas 2016 - 6

 

ในโอกาสนี้ จึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงคุณพันธุ์ศักดิ์ ศรีเพ็ญ นายกสมาคมไทยเท็กซัสตอนเหนือ (พี่ตุ้ม) คุณชาตรี เกียรติอัชชาสัย คุณหมอเคน เทพโภชน์ คุณพวงทอง มิเคลสัน (พี่ใหญ่) คุณพัชรี ศรีเพ็ญ (พี่ติ๋ม) คุณพัชรินทร์ ซาโต้ (พี่ตุ้ม) คุณเศรษฐา บูรณนัติ (พี่เอก) คุณนพวรรณ บูรนัติ (พี่จอย) คุณสิรี เทพโภชน์ (พี่ตุ๊ก) และคุณประพันธ์ โพธิ์คำ (พี่เท่ห์) นอกจากนี้ ยังรวมถึงคุณกาญจน์ประภา ลิขิตภุมรา (พี่แดน) จากร้าน Nam Thai คุณเดชบดี ดิเรกวัฒนะ (พี่เดช) จากร้าน Zhabuki คุณวรรณี วิชัยสถิตย์ จากร้าน Bangkok Dee และนายแพทย์สุวิช อุภถัมพ์

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thaiembdc.org
แล้วพบกันใหม่ค่ะ

 
สุชาดา เมฆธารา