สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

PictureLogoRoyal Thai Embassy, Washington D.C
Job Vacancies

สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ประกาศรับสมัครงาน
3 ตำแหน่ง

The Royal Thai Embassy employs adaptable, well-rounded problem-solvers, from diverse educational and cultural backgrounds and perspectives. If you have the desire to work with us, we have an opportunity for you, including these three job vacancies available now.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติในตำแหน่งงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

Position
ตำแหน่ง
Spokesperson
เจ้าหน้าที่แถลงข่าว
Assistant in Agriculture
ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเกษตร ** ดูประกาศผลการคัดเลือก
Driver
พนักงานขับรถ
Starting Salary
อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
$3,321 $2,818 $2,285
Main Duties
หน้าที่หลัก
Researching and analyzing
Thai-US relations, preparing & writing speeches and articles in Thai and English /วิเคราะห์ข่าวสารร่างคำกล่าวและบทความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Preparing and Analyzing movements on food and agriculture รวบรวมวิเคราะห์ รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านเกษตรและอาหาร Driving & delivering documents / ขับรถ รับ-ส่งเอกสาร งานประสานทั่วไป
Qualifications & Requirements & How to apply
คุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการสมัคร

Job Announcement:
Embassy’s Spokeperson

ประกาศรับสมัคร:
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แถลงข่าว

Application/ใบสมัครงาน:
Employee Application /ใบสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร:
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเกษตร

Job Announcement:
Driver Position

ประกาศรับสมัคร:
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Application/ใบสมัครงาน:
Employee Application /ใบสมัครงาน

Closing Date
วันสมัคร
February 29, 2016 February 15, 2016 (หมดเวลารับสมัคร) February 29, 2016
Agency
หน่วยงานรับสมัคร
Royal Thai Embassy, Washington, D.C.
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
Office of Agricultural Affairs, Washington, D.C.
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน
Royal Thai Embassy, Washington, D.C.
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ประกาศผลการคัดเลือก : ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ