เอกอัครราชทูตชื่นชมความเสียสละต่อประเทศชาติของเหล่าทหารและบทบาทอันแข็งขันในการรักษาสันติภาพของโลกในโอกาสวันกองทัพไทย ณ กรุงวอชิงตัน

1_AFD11เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตพิศาลได้กล่าวชื่นชมความกล้าหาญและความเสียสละเพื่อประเทศชาติของเหล่าทหารและบทบาทที่แข็งขันของกองทัพไทยในการธำรงรักษาสันติภาพในโลกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน เนื่องในโอกาสงานวันกองทัพไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตพิศาลและภริยา ร่วมกับ พ.อ. พิสิษฐ์  ลิขิตสุภิน น.อ. สุวิน แจ้งยอดสุข และ น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง 3 เหล่าทัพในกรุงวอชิงตัน และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่อาคารสโมสรนายทหาร Fort Myer มลรัฐเวอร์จิเนีย

บรรยากาศงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ โดยนาย Scot Marciel รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกิจการเอเชียแปซิฟิกเป็นแขกเกียรติยศจากรัฐบาลสหรัฐฯ และมีนายทหารจากหน่วยงานทางทหารต่างๆ ของสหรัฐฯ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ และมิตรของประเทศไทยจำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมงาน

 

2_AFD 1

3_AFD 6

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตพิศาลได้กล่าวถึงบทบาทที่แข็งขันของกองทัพไทยในการมีส่วมร่วมรักษาสันติภาพและฟื้นฟูสังคมที่ถูกกระทบโดยความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยตั้งแต่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2489 เจ้าหน้าที่ทหารไทยมากกว่า 20,000 นาย ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการสันติภาพของสหประชาชาติในมากกว่า 20 ภารกิจทั่วโลก นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการรักษาสันติภาพที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่ไทยจะมีบทบาทที่แข็งขันในการสนับสนุนปฏิบัติการสันติภาพของสหประชาชาติต่อไปในอนาคต

 

4_AFD 3

 

5_AFD 9

เอกอัครราชทูตพิศาลได้กล่าวถึงบทบาททางการทูตของไทยที่โดดเด่นในฐานะที่เป็นสะพานเชื่อมฝ่ายต่างๆ ในประเด็นสำคัญๆ ของโลก และเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากพันธมิตรและมิตรประเทศต่างๆ จะทำให้ประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมส่งเสริมสันติภาพของโลกได้มากยิ่งขึ้นในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งไทยกำลังลงสมัครสำหรับวาระปี 2560 – 2561 โดยจะมีการเลือกตั้งที่นครนิวยอร์กในเดือนมิถุนายน 2559

6_AFD 4

เอกอัครราชทูตพิศาลยังได้เน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ ทหารไทยและสหรัฐฯ ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาในหลายสถานการณ์ความขัดแย้งในอดีตและจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของประชาคมโลก สมกับการเป็นหุ้นส่วนสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่แท้จริง

สำหรับคำกล่าวเต็ม กรุณาดูได้ที่นี่

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณสุชาติ สุขสำราญ