ตาม ออท. เยือนยูทาห์กับโครงการ Utah Ambassador Visits Program

1IMG_9005ท่ามกลางกองหิมะที่ขาวโพลนและอากาศที่หนาวเย็นจนติดลบ ท่านทูตพิศาลและภริยากลับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากการพบปะบุคคลต่างๆ ที่รัฐยูทาห์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ท่านทูตพิศาลและภริยาได้รับเชิญจาก Brigham Young University (BYU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของยูทาห์ ในการเยือนรัฐยูทาห์เป็นเวลา 3 วัน ภายใต้โครงการ Utah Ambassador Visits Program เพื่อทำความรู้จักกับรัฐยูทาห์ รวมทั้งพบปะกับผู้นำศาสนจักรนิกายมอร์มอน ผู้ว่าการมลรัฐ ผู้บริหาร BYU ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนไทยในรัฐยูทาห์

ไฮไลต์ของการเยือนครั้งนี้ คือการพบกับ Elder Ronald Rasband ผู้บริหารลำดับที่ 10 ของศาสนจักร (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: LDS) โดย Elder Rasband ได้กล่าวขอบคุณไทยสำหรับมิตรภาพ ความช่วยเหลือและการต้อนรับอย่างดีสำหรับการดำเนินภารกิจต่างๆ ของศาสนจักรในไทยมาเป็นเวลาหลายปี ขณะนี้มีมิชชันนารีประมาณ 220 คน ปฏิบัติภารกิจอยู่ในไทย และมีสมาชิกทั้งหมดกว่า 18,000 คน อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ ศาสนจักรมีแผนการที่จะสร้างพระวิหารในไทย ซึ่งจะเป็นพระวิหารเพียงแห่งเดียวในภาคพื้นทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3IMG_8794ออท. และภริยายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนาย Gary Herbert ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ โดยนาย Herbert เล่าให้ฟังถึงแนวทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนายูทาห์ให้เป็นที่หมายของการค้า การลงทุนชั้นนำของโลก และได้รับการจัดอันดับเป็น “#1 Pro Business State” ในปี 2557 จากหลายสำนัก ว่าเน้นการใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีอัตราภาษีต่ำ และสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและเริ่มก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ยูทาห์มีอุตสาหกรรมที่โดดเด่น 4 สาขาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการบิน พลังงาน และ Bio Lifestyle จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของยูทาห์คือเหมือนเป็น “melting pot” เนื่องจากความหลากหลายของประชากรที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ถึง 130 ภาษา จากการที่ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐได้ไปปฏิบัติภารกิจมิชชันนารีในประเทศต่างๆ

 

4IMG_8854ท่านทูตถือโอกาสนี้เชิญนาย Herbert นำคณะนักธุรกิจจากยูทาห์เยือนไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของรัฐทั้ง 4 สาขา สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลไทยที่ต้องการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมทั้งสี่เป็น “future industry” ของไทยเช่นกัน และขณะนี้ไทยซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองของอาเซียนได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน จึงอยู่ในฐานะที่จะเป็นฐานหรือทางผ่านสำหรับการเข้าสู่ตลาดอาเซียนสำหรับสินค้าของยูทาห์ได้เป็นอย่างดี

ในการพบกับนาย Kevin Worthen ประธาน BYU ท่านทูตได้ชื่นชมนักศึกษา BYU ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหลายภาษา  รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อย่างลึกซึ้งจากการไปปฏิบัติภารกิจมิชชันนารีในต่างประเทศ และน่าจะถือได้ว่า BYU เป็นศูนย์รวมการสอนภาษาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ

ท่านทูตพิศาลได้บรรยายในหัวข้อ “Thailand: Essential Gateway to the ASEAN Community” แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของ BYU กว่า 80 คน และน่าจะเป็นการบรรยายในสหรัฐฯ เพียงแห่งเดียวที่ผู้ฟังถึง 75 เปอร์เซ็นต์สามารถพูดภาษาไทยได้ และสิ่งที่สร้างความประทับใจเพิ่มขึ้นให้กับท่านทูตคือวิธีการถามคำถามของนักศึกษาที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาด ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับไทย ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติผู้บรรยาย (คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลการบรรยาย)

 

ทูตพิศาลยังได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ World Trade Center Utah โดยได้ใช้โอกาสดังกล่าวย้ำกับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทเอกชนชั้นนำและสถาบันการศึกษาของยูทาห์เกี่ยวกับความสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางการค้า การลงทุนของอาเซียน นอกจากนี้ น.ส. ฐนิตา ศิริทรัพย์ ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ประจำนครลอสแอนเจลิสยังได้กรุณามาร่วมบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลไทย และโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนสหรัฐฯ ในไทยด้วย (คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลการบรรยาย)

 

ความประทับใจอีกอย่างหนึ่งของการเยือนรัฐยูทาห์ครั้งนี้ คือ การได้ไปกราบนมัสการพระครูศรีวิเทศชัยมงคล เจ้าอาวาสวัยชัยมงคลวรารามที่เมืองอ๊อกเดน และพบปะชุมชนในรัฐยูทาห์ โดยมี ดร. Scott Hansen กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้ประสานงานให้ ท่านเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของการสร้างวัดตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันว่าได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดทีละขั้นตอน รวมทั้งได้เน้นการเข้าถึงและปรึกษาหารือกับรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองอ๊อกเดนในทุกขั้นตอนของการสร้างวัด ซึ่งทำให้ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ท่านเจ้าอาวาสยังได้เล่าด้วยความประทับใจว่า ได้รับการสอบถามมากมายว่า ประสบปัญหาอะไรหรือไม่ในการมาสร้างวัดไทยในรัฐที่นับถือนิกายมอร์มอน แต่เจ้าอาวาสก็บอกกับทุกคนว่าชาวมอร์มอนทั้งหลายนี่แหละที่เป็นผู้ช่วยสร้างวัดนี้มาตั้งแต่เริ่มแรก ท่านเจ้าอาวาสจึงอยากให้วัดเป็นที่พบปะของชุมชนไม่เฉพาะชาวไทยแต่รวมถึงชาวต่างชาติที่เป็นคนท้องถิ่น โดยเฉพาะเยาวชน ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการสร้างตึกหลังใหม่เพื่อทำเป็น “game room” ให้เป็นที่สำหรับเล่นกีฬาหรือกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ ของคนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการชักนำคนให้เข้ามาใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น

ในระหว่างการพบปะกับชาวไทยในยูทาห์ ท่านทูตได้กระตุ้นให้ชุมชนไทยและกงสุลกิตติมศักดิ์ชักชวนนักศึกษาชาวอเมริกันที่เคยไปปฏิบัติภารกิจมิชชันนารีในไทย และยังความรักและคิดถึงประเทศไทยอยู่ให้มาร่วมกิจกรรมของวัดและชุมชนไทยให้มากขึ้น เพื่อเป็นการยึดโยงนักศึกษากลุ่มนี้กับชุมชนไทยในพื้นที่ด้วย

เรียกได้ว่ามาเยือนยูทาห์ครั้งนี้ ได้ประโยชน์ในการรู้จักรัฐและผู้คน ได้โอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทย อีกทั้งยังอิ่มบุญกลับบ้านกันด้วย

 

ออท. ติดแผ่นทองปฐมฤกษ์ (แผ่นที่ 1) หลังพระประธาน

ออท. ติดแผ่นทองปฐมฤกษ์ (แผ่นที่ 1) หลังพระประธาน

ออท. ห่มผ้าประธานขนาด 70 นิ้ว

ออท. ห่มผ้าพระประธานขนาด 70 นิ้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออท. ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุของ BYU

ออท. ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุของ BYU

ออท. และภริยาพบกับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างเรียนภาษาไทยที่ Missionary Training Center ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ไทย

ออท. และภริยาพบกับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างเรียนภาษาไทยที่ Missionary Training Center ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออท. ภริยากับนาย Derek Miller, ประธานและ CEO ของ World Trade Center Utah และนาย Franz Kolb จาก Governor’s Office of Economic Development

ออท. ภริยากับนาย Derek Miller, ประธานและ CEO ของ World Trade Center Utah และนาย Franz Kolb จาก Governor’s Office of Economic Development

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อวันดา อมตวิวัฒน์