เอกอัครราชทูตและภรรยาร่วมงาน “มาฆบูชารำลึก” วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.


IMG_9140“วันมาฆบูชา” เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระโอวาทปาฏิโมกข์ คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา 3 ประการ แก่พระอรหันตสาวก 1,250 องค์ ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  และเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จึงได้จัดงาน “มาฆบูชารำลึก” เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม โดยมีญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานในบรรยากาศอบอุ่นดุจญาติมิตร

 

 

IMG_8999

ในการนี้ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา นายพิศาล มาณวพัฒน์ และภรรยา มาเป็นประธานในพิธีและร่วมกับชุมชนชาวไทยในกิจกรรมมาฆบูชารำลึกด้วยความอิ่มเอิบและปลาบปลื้มใจ บรรยากาศในงานมีวงดนตรีไทยบรรเลงเครื่องดนตรีไทยหลายชิ้น อาทิ จะเข้ ขิม ระนาด ซอด้วง กรับ รวมทั้งการขับร้องเพลงไทยโดยคุณครูแน๊ตตี้และคุณส้มในเพลงบุพเพสันนิวาส เพลงแต่ปางก่อนโดยคุณครูแน๊ตตี้และลูกหลานไทยที่เติบโตในสหรัฐอเมริกา เพลงบุษบาเสี่ยงเทียนโดยคุณติ๊ และรำอวยพรที่สวยงามละเอียดอ่อน ถือเป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจภายใต้การร่วมแรงร่วมใจและการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของครูแต๊กผู้มากประสบการณ์ ครูเอี้ยมระนาดฝีมือเอก และครูแน๊ตตี้ขวัญใจเด็กๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรำลึกวันสำคัญทางศาสนาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทยไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลกโดยมีวัดไทยและพระธรรมทูตเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจและความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

 

ศิระ สว่างศิลป์

 

IMG_7086

 

IMG_8931