การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม มลรัฐฟลอริดา


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม มลรัฐฟลอริดา

          เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมารับบริการจำนวนมาก ทั้งที่เดินทางร่วมสองชั่วโมงมาจากเมืองโอแลนโด หรือบางท่านถึงกับเดินทาง 7-8 ชั่วโมงมาจากเมืองฟอร์ท วอลตันบีช มลรัฐฟลอริดาก็มี ซึ่งทางทีมงานของสถานทูตฯ ก็พยายามให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ ยอดรวมการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่สองของปี มีจำนวน 343 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 249 ราย การให้บริการทำบัตรประชาชน 93 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 1 ราย

Pic2Pic3

 

Pic4Pic5

 

Pic6Pic7

Pic8

ในการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดาในครั้งนี้ ทีมงานสถานทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์วัดมงคลรัตนาราม ซึ่งปัจจุบันมีประจำวัด 2 รูป ได้แก่ หลวงพี่วิชิต และหลวงพี่บุญมี รวมทั้งครอบครัวธรรมบัณฑิตย์ เจ้าของร้านอาหาร “ไทยแลนด์” ซึ่งประกอบด้วยคุณอำนวยฯ คุณพรรัตน์ฯ (พี่หมู) และคุณพรอัมภาฯ (น้องบี) ซึ่งนอกจากจะอาสามาช่วยงานอย่างแข็งขันตลอดทั้งสองวันเต็ม ๆ แล้ว ยังช่วยดูแลทีมงานของพวกเราเป็นอย่างดีตลอดทั้งทริปด้วย ในโอกาสนี้ ทีมงานฝ่ายกงสุลฯ จึงขอนมัสการและแสดงความขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

Pic9Pic11

Pic10

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559
ที่วัดพุทธบูชา มลรัฐจอร์เจีย (ที่อยู่ 3094 Rainbow Dr., Decatur, GA 30034) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://thaiembdc.org/th/notification/consular-mobile-service-2016/
แล้วพบกันใหม่ค่ะ

 
สุชาดา เมฆธารา