บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธบูชา มลรัฐจอร์เจีย 19-20 มี.ค. 59


เครดิตภาพ: คุณสุดา โอภาพงพันธ์

 ฝ่าย กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีความประสงค์ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ กับกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่กำลังจะเดินทางไปให้บริการประชาชนไทยในเขตมลรัฐจอเจียร์

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือเดินทางไทย และต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย ท่านสามารถดูรายละเอียด

เบื้องต้นในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับนัดหมายได้ตามลิงค์ (ดังแนบ)

ทั้ง นี้ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริการกงสุลสัญจรนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559
ณ วัดพุทธบูชา มลรัฐจอร์เจีย (ที่อยู่ 3094 Rainbow Dr., Decatur, GA 30034) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://thaiembdc.org/th/notification/consular-mobile-service-2016/

อนึ่ง ทุกท่านที่สนใจสามารถติดตามรับข่าวสารบริการ และกิจกรรมของทางสถานฑูตฯ ได้ทางเว็บไซด์นี้เป็นประจำเพื่อความสะดวกของท่านในอนาคตค่ะ


ฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

29 กุมภาพันธ์ 2559