ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

annoucement BIC FInal 2016

 

ดาวน์โหลดประกาศ