ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ 7/2559 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

 

ann7_Page_1

ann7_Page_2

ann7_Page_3

ann7_Page_4

ann7_Page_5

ann7_Page_6

ann7_Page_7

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่นี่

ann7_Page_8

สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ที่นี่

ann7_Page_9

สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ที่นี่