ประกาศเปิดสมุดลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์

Dr Thanat Pic small

 

ตามที่พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (ระหว่างปี 2523 – 2525) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  (ระหว่างปี 2502 – 2514) และในฐานะบุคคลสำคัญที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี 2510 ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 102 ปี

สถานเอกอัครราชทูตจึงได้จัดให้มีการลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ ระหว่างวันพุธที่ 9 – วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น. และ   14.30 – 16.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (1024   Wisconsin Ave. NW., Washington, D.C. 20007)