ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Annoucement BIC 2016

ดาวน์โหลดประกาศ