บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติที่วัดไทยดีซี

16 03 20_01

บุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน ถือเป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ อนุมานได้จากสภาพทั่วไปของชาวอีสานที่ดอกจิกและดอกจานกำลังแข่งกันบานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจึงเก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติ ไม่ต่างไปจากกรุงวอชิงตันซึ่งวันที่ 20 มีนาคม ถือเป็นวันสุดท้ายของฤดูหนาวและรุ่งขึ้นเป็นวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิวันแรก ซึ่งอากาศที่อุ่นมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้ทำให้สภาพดอกไม้เล็กใหญ่แข่งกันบานรับฤดูด้วยเช่นกัน

16 03 20 19

16 03 20 2

16 03 20 3

16 03 20 4

 

วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีได้จัดเทศน์มหาชาติ “มหาเวชสันดรชาดก” พระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นมหาชาติของการบำเพ็ญทานบารมีที่พุทธศาสนิกชนนิยมฟังกันมากและฟังกันมานานตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยวัดไทยได้จัดฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา จบภายในวันเดียวกันนับเป็นอานิสงส์มาก โดยสมาคม ชมรม ชุมชนไทยในเขตปริมณฑลกรุงวอชิงตันตลอดจนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและทีมประเทศไทยต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นเจ้าภาพ โดยท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นประธานในช่วงเช้า พร้อมด้วย อท. ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ที่เพิ่งย้ายมาประจำการและข้าราชการสถานทูตไทยกรุงวอชิงตัน  และอยู่ร่วมพิธีจนเสร็จในช่วงบ่ายสี่

ช่วงเช้าทางวัดไทยได้นิมนต์พระมหาสมเดชรักขิตธัมโม วัดชมพูรุกขา เมืองซานดิเอโก และพระพีระญาณ ฐิตญาโณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาเทศน์เริ่มด้วยกัณฑ์ทศพร และต่อด้วยกัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนปเวสน์ และชูชก ถึงตอนที่นางอมิตตาขอให้ชูชกไปขอสองกุมารบุตรพระเวสสันดร (พระชาลีและพระกัณหา)  เสร็จแล้วจึงมีการถวายเพลและการแสดงฟ้อนรำโดยเด็กนักเรียนวัดไทย และงานออกร้านอาหารโดยสมาคมต่างๆ อาหารอีสานโดยคุณผ่องศรี เพนน์ ประธานชมรมไทยอีสาน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟโดยคุณกัญญา สว่างโรจน์ ชาวอ่างทองคุณแม่ดีเด่นวัดไทยประจำปี 2558 เป็นต้น รวมทั้งญาติโยมที่ตั้งใจนำอาหารคาวหวานมาถวายพระ หลังจากนั้น คุณผ่องศรีและประธานสมาคมต่างๆ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวลาวที่อาศัยในเขตพื้นที่วัดไทยได้เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอนตามประเพณีชาวอีสานที่แสดงถึงความสามัคคีของคนระหว่างหมู่บ้านเพื่อนำปัจจัยมาถวายพิเศษพระที่กำลังเทศน์ นับว่าได้บุญ มิตรภาพและความสนุกเฮฮา และช่วยรักษาประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานไว้

 

16 03 20 1

16 03 20 15

ช่วงบ่ายเริ่มด้วยกัณฑ์จุลพน และตามด้วยกัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มัทรี ซึ่งมีคณะครูอาสา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดไทยมาบรรเลงดนตรีไทยและแสดงชุดมหาเวสสันดรชาดกระหว่างการเทศน์สร้างสีสันและความสนุกในการฟังเทศน์ยามบ่าย โดยธันธวัช ปิ่นทอง ซึ่งเดินทางมาจากนิวยอร์กมาร่วมแสดงเป็นพระเวสสันดร  ศรัญรัตน์ บุญอินทร (ครูแนตตี้) เป็นพระนางมัทรี   ส่วนพระชาลีและพระกัณหาแสดงโดยอภิโชติ(น้องเจเดน) และอัยย์ริสา(น้องหมวยหมวย)  ชูชกและนางอมิตตาโดยสรายุทธ์ พิมพา (น้องหม่อม) และไพลิน พงษ์รูป (น้องน้ำหวาน) ส่วนเครื่องดนตรีไทยมีชลิดา จันทร์แจ้ง เล่นระนาดเอก ศิริกาญจน์ จันทรโสภา (ครูเอี๊ยม) เล่นระนาดทุ้ม และเมทัต มาสูงทรง จากนิวยอร์กร่วมเล่นกลอง และมีกัญญภัทร จันทร์แจ้ง(ครูแต๊ก) กำกับการแสดง สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมฟังเทศน์ 200 คน ก่อนต่อด้วยกัณฑ์สักกบรรณ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ ก่อนอำลากัน พระมหาสิทธิผล (ท่านสุรตาล) ได้นำผลไม้มงคลจากการเทศน์มหาชาติในครั้งนี้แจกจ่ายให้ผู้มาร่วมฟังเทศน์นำกลับไปรับประทานที่บ้านด้วย

16 03 20 5

16 03 20 7

16 03 20 9

16 03 20 11

16 03 20 10

16 03 20 21