การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริด้า


เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2559 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4 ของปี ที่วัดพุทธรังษี
เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา ซึ่งมีคนไทยอยู่ราว 15,000 คน ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ก็มีพี่น้องชาวไทยมารับ
บริการจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองต่างๆ ในมลรัฐฟลอริดา อาทิ เมืองแทมป้า เมืองเคลียร์วอเทอร์
และเมืองฟอร์ทวอลตันบีช ซึ่งสถานทูตฯ ก็ได้ให้บริการผู้ร้องทุกคนอย่างเต็มที่ ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า
จำนวน 248 คน และกลุ่มที่ walk-in จำนวน 78 คน

 

2

ยอดรวมของพี่น้องชาวไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองไมอามีในครั้งนี้มีจำนวน 326 ราย ประกอบด้วย
ผู้ที่มาขอรับทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์                            230      ราย
ทำบัตรประชาชน                                                                 67       ราย
ทำนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์                                                7        ราย
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลด้านต่างๆ                    22       ราย

3
น้องโทเบอร์ฯ หนึ่งในผู้รับบริการที่ครองแชมป์อายุน้อยที่สุด
และเดินทางมาไกลที่สุด (7 ชั่วโมงจากมลรัฐจอร์เจีย)

 

 

 

 

 

 

คุณรุ่งโรจน์ ศรีกุเรชา ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัวที่ไมอามี                                  4
จากประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางถูกขโมย จึงดีใจมากที่ได้มารับ
บริการกงสุลสัญจรในช่วงนี้พอดี

 

 

 

 

 

15

 

 

ครอบครัวมัลลิแอ็ทดีใจที่ได้ทำพาสปอร์ตเล่มแรกให้กับ
น้องเอมี่ฯ บอกว่าคุ้มค่าการเดินทางมา 5 ชั่วโมงจาก
เมืองแทมป้า

 

 

 

 

ในการให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองไมอามีในครั้งนี้ สถานทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อด้านสถานที่เป็น
อย่างดีจากวัดพุทธรังษี นำโดยท่านเจ้าอาวาส พระราชสิริธรรมวิเทศ ซึ่งได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมเยียนและเป็น
กำลังใจให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ทุกวัน รวมทั้งบรรดาอาสาสมัครจากสมาคมไทย-อเมริกัน แห่งฟลอริดาภาคใต้ นำโดย
คุณปัญญาภรณ์ฯ รัศมีเทศ (พี่หนุ่ม) ประธานสมาคมฯ คุณกุลนัดดา เนตรานนท์ (พี่ริน) คุณวีรพงษ์ ห์ลีละเมียร
(พี่หนุ่ย) คุณกัญญา มูลศิริ (พี่กัญ) คุณสมชาย วณิชย์พูลพล (พี่สมชาย) กรรมการสมาคมฯ รวมถึงคุณปัญญาพล
สุขสมจิต (น้องปุ่น) และคุณเกริกชัย ลิขิตแสนสุข (น้องหมู) ที่มาช่วยงานด้านจัดคิว / รับคำร้อง / ตรวจเอกสารตลอด
ทั้งสามวันเต็มด้วย

56

 

7 บรรดาพี่ๆ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ พี่รินและพี่กัญญา
(รูปบนซ้าย) พี่หนุ่ย (รูปบนขวา) และพี่สมชาย (รูปซ้าย)

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

น้องปุ่น (รูปซ้าย) และน้องหมู (รูปขวา) ที่ขันอาสามาช่วยนั่งอยู่โต๊ะบริการหมายเลข 1 ตลอดช่วงเวลาที่ว่างจากงาน
และทันทีที่มีโอกาส

9ที่สำคัญ คือ คุณสันธยา ผลิสนธิ (พี่หนุ่ย) ที่ได้กลายมาเป็นอัศวิน
และช่างประจำทีมฯ ช่วยซ่อม sensor ของเครื่องทำบัตรประชาชน
จนกลับมาใช้งานได้ตามปกติด้วย

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

รวมถึงคุณสมปอง จุ้ยใจตรง (คุณจุ้ย)
ที่พยายามช่วยซ่อมพริ้นเตอร์ให้พวกเราในวันแรกด้วย

11

นอกจากนี้ นาย Louis Stinson และนาง Maria Sariol รอง กสม. ณ เมือง Coral Gables มลรัฐฟลอริดา ยังได้มาร่วม
เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการกงสุลสัญจร และแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
เดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ที่เมืองไมอามีในครั้งต่อๆไป

12

ในโอกาสนี้ ทีมงานฝ่ายกงสุลฯ จึงขอนมัสการและแสดงความขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ที่วัดพุทธาวาส
มลรัฐเท็กซัส (ที่อยู่ 6007 Spindle Dr., Houston, TX 77086) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดการจองนัดหมายกงสุลสัญจร Houston, TX (คลิกที่นี่)

 

สุชาดา เมฆธารา