งานประเพณีวันสงกรานต์ที่วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิ่ง มลรัฐเวอร์จิเนีย


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานทูตฯ ทีมประเทศไทย และ
ครอบครัว ได้เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ที่วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิ่ง มลรัฐเวอร์จิเนีย

งานนี้มีพี่น้องและเยาวชนชาวไทยมาร่วมงานอย่างล้นหลาม ทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเพื่อร่วม
สืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว และสมาทานศีลฟังธรรม เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

พิธีในงานเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถในช่วงเช้า โดยมีท่านทูตพิศาลเป็นประธานในพิธี ต่อด้วยพระสงฆ์ออกรับ
บิณฑบาตร การถวายภัตตหารแด่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารพร้อมกัน จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการ
แสดงพระธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้สูงอายุ รวมถึงการทำพิธี
บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วย

ในงานมีพระสงฆ์จำนวน 14 รูป จาก 6 วัด นำโดยพระครูสิริธรรมวิเทศ ท่านเจ้าอาวาสวัดญาณรังษี วัดธรรมประทีป
วัดป่านานาชาติ วัดภาวนาดีซี วัดป่าริชมอนด์ และวัดลาวพุทธวงศ์ ซึ่งแสดงถึงตัวอย่างของความสมัครสมานและการ
ผนึกกำลังพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งทั้งจากวัดพุทธไทยและลาวในสหรัฐฯ ด้วย

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงพิธีท่านทูตพิศาลได้กล่าวพบปะพี่น้องที่มาร่วมงาน โดยย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์และ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชนไทยกับทางการท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์และเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชนไทยใน
สหรัฐอเมริกา จากนั้นนายอำเภอ Michael Chapman ของเลาเดินเค้าตี้ มลรัฐเวอร์จิเนีย ได้กล่าวต่อ โดยกล่าวชื่นชม
ชุมชนไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานสงกรานต์ในครั้งนี้ ซึ่งความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของของชุมชนไทยก็ถือ
เป็นส่วนสำคัญของความสงบสุขในพื้นที่เช่นกัน

 

add - 19 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

add - 19 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องหลักการดำรงชีวิตโดยใช้พรหมวิหาร 4 จากพระมหาพิชัย ฐิตชโย
จากวัดญาณรังษีด้วย ซึ่งท่านได้กรุณาเทศน์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงหลักธรรมของพุทธ
เช่นกัน

 

add - 19 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในงานนอกจากจะมีการออกร้านมากมาย ยังมีการแสดงดนตรีไทยและการแสดงรำไทยที่น่ารักและงดงาม ทั้งจาก
บรรดาคณะนาฏศิลป์ผู้ใหญ่ และจากเหล่าศิลปินตัวน้อยจากโรงเรียนวัดญาณรังษี ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 3 ปี และ
ปัจจุบันมีนักเรียน 30 คน โดยมีคุณวาริน เทพยายน หรือครูจอม เป็นผู้ฝึกสอนน้อง ๆ ตัวน้อยทั้งหลาย

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

add - 19 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากชาวไทยจำนวนมากที่มาร่วมงาน ยังมีชาวต่างชาติรวมถึงนายอำเภอ Michael Chapman และเจ้าหน้าที่เขต
เลาเดินเค้าตี้ มลรัฐเวอร์จิเนีย อาทิ Major Jeff Ebersoles, Captain Chirstopher Hine, Captain Brown และนาย
Bruce Armani และครอบครัว มาร่วมงานจำนวนมากด้วย อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นที่ยอมรับของชุมชนไทยใน
ท้องถิ่น และความสำเร็จของวัดและชุมชนไทยในการสร้างสัมพันธ์กับทางการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและ
รักษาผลประโยชน์ของของชุมชนไทยในสหรัฐฯ

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ายนี้ เบื้องหลังความสำเร็จของงานประเพณีวันสงกรานต์ที่วัดญาณรังษีในครั้งนี้ คงไม่พ้นน้ำพักน้ำแรงของบรรดา
อาสาสมัคร และคุณลุงคุณป้าที่อยู่หลังครัว รวมถึงคุณประทุม ลินเบิร์ก (พี่จิ๋ม) และคุณอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ (พี่ต้อย)
กรรมการวัดและประสานงานทุกคน ซึ่งทางสถานทูตฯ ก็ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอขอบคุณเครดิตภาพบางส่วนจากวัดญาณรังษี มา ณ ที่นี้ด้วย)

สุชาดา เมฆธารา