งานขันโตกดินเนอร์ ครั้งที่ 1


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 อัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ที่ปรึกษาสุชาดา เมฆธารา และนางสาวพนาลี ชูศรี
เลขานุการเอก และข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เข้าร่วมงานขันโตกดินเนอร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมชาวเหนือ
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นำโดยนางสยมพร สีวะรา ประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ และนายวีระศักดิ์ พยัคฆันดร นายกสมาคมฯ
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีขันโตกทางภาคเหนือของไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเพื่อนำเงินรายได้ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถศาลา
ญสส 100 ปี ของวัดธรรมประทีป ที่มลรัฐแมริแลนด์ด้วย

 

Khan Toke - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในงานอัครราชทูตภัทราวรรณฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการที่สมาคมชาวเหนือกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ร่วมจัดงานดังกล่าว
ซึ่งถือเป็นการช่วยสืบสานประเพณีขันโตกทางภาคเหนือของไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่สำคัญประเพณีดังกล่าวช่วย
ส่งเสริมแนวความคิดของความสามัคคีระหว่างกัน เพราะงานประเพณีขันโตก ก็คือ การมีอะไรก็แบ่งและรับประทานร่วมกัน
อยู่กันแบบง่าย ๆ กินกันแบบง่าย ๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาอ่อนหวาน ต้อนรับแขกที่มาเยือนด้วยไมตรีจิต ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ที่น่าประทับใจและควรส่งเสริมให้ยั่งยืนต่อไป

Khan Toke - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเต็มอิ่มไปด้วยอาหารเหนือแสนอร่อย รวมทั้งการแสดงรำฟ้อนเล็บที่สวยงานแล้ว
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนยังได้สนุกสนานไปกับการรำวงและเต้นรำร่วมกันทั้งในจังหวะเพลงไทยโบราณและเพลงไทยสากลร่วมสมัยอีกด้วย

Khan Toke - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khan Toke - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khan Toke - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khan Toke - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khan Toke - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุชาดา เมฆธารา