รัฐมนตรีพาณิชย์เยี่ยมสภาหอการค้าสหรัฐฯ สานสัมพันธ์การค้าไทย-สหรัฐฯ


IMG_1796

IMG_1799มื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตัน เพื่อเข้าร่วมการประชุม Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนในเยี่ยมชมสภาหอการค้าสหรัฐฯ และพบหารือกับบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ทั้งที่มีการลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้ว และที่สนใจลงทุนในประเทศไทย เน้นสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของภาคเอกชนสหรํฐฯ ความคาดหวังและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากความตกลง TPP

นางทามี โอเวอร์บี รองประธานอาวุโส ด้านเอเชีย สภาหอการค้าสหรัฐฯ กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ และอาเซียน ขยายตัวมากขึ้น สหรัฐฯ ให้ความสำคัญต่ออาเซียนและการที่ประธานาธิบดีโอบามา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำสมัยพิเศษ อาเซียน-สหรัฐฯ ที่เมืองซันนีแลนด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อกุมภาพันธ์ 2559 แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ต่อเอเชีย สภาหอการค้าสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าของภาคเอกชน และจะสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยต่อเนื่องต่อไป

IMG_1803การหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเอง ภาคเอกชนสหรัฐฯ แจ้งถึงประเด็นที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญภายใต้ TPP เช่น องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน

ท่านทูตพิศาลฯ ได้กล่าวถึง perception ของคนไทยต่อสหรัฐฯ ว่า มีส่วนสำคัญต่อความสำคัญไทย-สหรัฐฯ ในปัจจุบัน และต่อการที่รัฐบาลไทยจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสาธารณชนในการเข้าร่วม TPP

ในการนี้ ภาคเอกชนสหรัฐฯ ทั้งสภาหอการค้าและบริษัทที่ต้องการเห็นไทยเข้าร่วม TPP น่าจะมีส่วนช่วยความพยายามของภาครัฐที่จะอธิบายว่า การเข้าร่วม TPP ของไทยจะมีผลประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรได้บ้าง เพราะถ้าทุกคนติดตามข่าวในสหรัฐฯ จะได้ความรู้สึกว่า สหรัฐฯ ยังได้ผลประโยชน์จากการเข้าร่วม TPP ไม่เพียงพอ (แล้วไทยจะไปเหลืออะไร)

ท่านทูตตั้งข้อสังเกตว่า ในการเยือนของภาครัฐบาลสหรัฐฯ ที่ผ่านมา ยังเน้นไปในเพียงมิติด้านการเมือง ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน หากสภาหอการค้าสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้ผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านการค้า เศรษฐกิจ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ไปเยือนประเทศไทยบ้างก็จะช่วยทำให้มิติความสัมพันธ์มีความสมดุลกับข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น

พนาลี ชูศรี