รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558)

1Year report Sep57-sep58 1Year report 12Sep57-sep58

 

 

 

 

1Year report Sep57-sep58