งานทำบุญสงกรานต์ที่วัดป่าสันติธรรม

pix 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 อัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา เมฆธารา ที่ปรึกษา และนางสาวพนาลี ชูศรี เลขานุการเอก ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดป่าสันติธรรม มลรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2541 และเปรียบเสมือนวัดลูกของวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. งานนี้มีพระสงฆ์ 12 รูปจากวัดป่าสันติธรรม (นำโดยพระมหาอุดม ปภงกโร เจ้าอาวาส) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบิร์ก และวัดมั่งมีศรีสุข นอร์ทแคโรไลนา โดยมีพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์วัดป่าสันติธรรม และพระครูสิริอรรถวิเทศ ประธานอำนวยการ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ซึ่งนอกเหนือจากพี่น้องชาวไทยที่มาร่วมงานอย่างล้นหลาม ยังมีทั้งคนอเมริกัน ลาว เขมร และอินเดียมาร่วมงานจำนวนมากอีกด้วย

 

pix 2

 

pix 3

ในงานฯ พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล รวมทั้งร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งประกอบด้วย พระพุทธศรีสรรเพชร (หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปประจำลานพระพุทธ) พระพุทธคันธาระ (หลวงพ่อทอง พระพุทธรูปประจำลานพระธรรม) และพระศรัศักยมหามุนี (พระพุทธรูปประจำลานพระสงฆ์) และสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีสงกรานต์ของไทยด้วย

pix 4

pix 5

 

pix 6

pix 8

 

pix 7

 

ในงานอัครราชทูตฯ ภัทราวรรณฯ ได้กล่าวพบปะประชาชนและแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดงานบุญประเพณีสงกรานต์ที่วัดป่าสันติธรรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนอกจากจะช่วยสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสหรัฐฯ ยังแสดงถึงพลังความสามัคคีของวัดไทยและชุมชนไทย รวมทั้งยังปลูกฝังให้เยาชนไทยรู้จักภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่งดงาม อันเป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนควรภาคภูมิใจด้วย

 

pix 9

นอกจากโอกาสที่ได้มาร่วมงานสงกรานต์ตามประเพณีแล้ว ผู้ร่วมงานทุกคนยังได้มีโอกาสลิ้มลองอาหารไทย ซึ่งมีทั้งอาหารจากโรงทานของวัดฯ และที่พ่อค้าแม่ค้านำมาออกร้านท่ามกลางบรรยาที่สงบและเป็นธรรมชาติของวัดฯ ด้วย

pix 10

pix 11

pix 12

pix 13

ในท้ายนี้ สถานทูตฯ ขอถือโอกาสขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นจากทางวัดฯ และสมาคมไทย-อเมริกัน แฮมตันโรดส์ ซึ่งนำโดยคุณฤดี เจคอบส์ (พี่ป้อม) ประธานสมาคมฯ และผู้ประสานงานหลัก อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ พี่ป้อมได้เล่าให้ฟังด้วยว่า งานสงกรานต์ที่วัดป่าสันติธรรมในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี เพราะความสามัคคีร่วมใจกันจากสมาชิกวัดป่าทุกคน โดยมีผู้นำคือคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดทุกคนที่ได้ร่วมทำงานกันด้วยความเต็มใจด้วยหัวใจเต็มร้อย ซึ่งประกอบด้วย คุณสุพัฒน์ อิทรสามรัตน์ (อดีตรองประธานวัด) ผู้นำสวดมนต์ คุณสมาน จันทะนามสี (เลขานุการวัด) คุณอรจิตร Murphy (เหรัญญิก) ด้านรับบริจาค คุณนารี Buer ด้านอาหาร คุณสรายุทธ แย้มบาล (รองประธานวัด) ด้านการแสดง คุณมะลิ Rhodes ด้านจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ รวมถึงคุณสุรศักดิ์ Hammock ด้านการจราจร สถานทูตฯ จึงขอร่วมแสดงความยินดีมาด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ

 

pix 14

สุชาดา เมฆธารา