ด่วน… ขอเชิญนักธุรกิจไทยเข้าร่วม America’s Small Business Summit ณ กรุงวอชิงตัน


สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสภาหอการค้าสหรัฐฯ ได้หารือเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม SME ไทย-สหรัฐฯ ในการสร้างเครือข่าย หาโอกาสทางธุรกิจ และการเข้าตลาดสหรัฐฯ ในช่วงการประชุม America’s Small Business Summit 2016 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Omni Shoreham กรุงวอชิงตัน จัดโดยสภาหอการค้าสหรัฐฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจากทั่วสหรัฐฯ กว่า 800 ราย รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สภาหอการค้าสหรัฐฯ https://www.uschamber.com/event/americas-small-business-summit-2016

งานดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายและนำเสนอความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การเสวนาจับคู่สร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะ เชิญชวนนักธุรกิจไทยจากรัฐสำคัญในสหรัฐฯ ไปร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

ทั้งนี้ กำหนดอัตราพิเศษค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตฯ คนละ 199 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคาเต็ม 650 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้รวมค่าอาหารและค่าเข้าร่วมสัมมนาตลอด 3 วัน สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.regonline.com?eventID=1782440&rTypeID=578960 สำหรับท่านที่ประสงค์จะจองห้องพักในโรงแรมที่จัดประชุม สามารถจองในอัตราพิเศษคืนละ 295++ ดอลลาร์สหรัฐ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้ที่เว็บไซต์ https://www.uschamber.com/hotel-and-travel

สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน และจะมีหนังสือเชิญนักธุรกิจไทยที่สำคัญในสหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ จึงขอเรียนข้อมูลเพื่อท่านทราบล่วงหน้า โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการในโอกาสแรก

ผู้ประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ นางสาวพนาลี ชูศรี เลขานุการเอก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก economic@thaiembdc.org และ info@thaibicusa.com

ดาวน์โหลดกำหนดการ America’s Small Business Summit 2016  ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม America’s Small Business Summit 2016 ที่นี่