แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณโรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๓

image

 

ที่มา: facebook.com/infodivohm