ประเพณีทำบุญสงกรานต์ วัดป่านานาชาติ มลรัฐเวอร์จิเนีย


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 นางวัญจนา มาณวพัฒน์ ภรรยาเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์
ซึ่งติดภารกิจราชการที่ต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา เมฆธารา ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมและเป็นประธานใน
งานประเพณีทำบุญสงกรานต์ ที่วัดป่านานาชาติ มลรัฐเวอร์จิเนีย เพื่อร่วมสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ของไทยทั้งในหมู่เยาวชนคนไทย รวมทั้งชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน อีกทั้งเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ
ส่งเสริมวิถีพุทธตามแบบแนววัดป่าของไทยในสหรัฐฯ

ในงานมีพระสงฆ์จำนวน 17 รูป จากวัดต่าง ๆ นำโดยพระเทพกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา มลรัฐจอร์เจีย
และประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุติในประเทศสหรัฐอเมริกา พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี
พระอาจารย์รังสรรค์ รองเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ และพระสงฆ์จากวัดธรรมประทีป วัดป่าเทสรังสี รวมทั้งจากวัด
นิเทศศานคุณจากเมืองโอกีโชบี มลรัฐฟลอริดาด้วย

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ในวันนั้น แม้ว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งเช้าและอากาศค่อนข้างเย็น แต่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว
รวมทั้งชาวต่างชาติในพื้นที่ ต่างก็มิได้หวั่นไหวและเดินทางมาร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ที่วัดป่านานาชาติ
จำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายเพล
ญาติโยมทานอาหารร่วมกัน พระสงฆ์แสดงธรรม และพิธีสรงน้ำพระ ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานต่างก็รู้สึกอิ่มบุญร่วมกัน
ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและความสนุกสนานตามแบบฉบับวันขึ้นปีใหม่ของไทย

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ รวมทั้งแม่ชีคำเพ็ชร และคณะกรรมการวัดและอาสาสมัครทุกท่าน
ซึ่งรวมถึงคุณตุ๋ย คุณแหว๋ว คุณเฮง และคุณพนัดดา ที่ได้ให้การต้อนรับคณะสถานทูตฯ อย่างอบอุ่นด้วยค่ะ

 

6

7                                       8

 

สุชาดา เมฆธารา