แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณโรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 24 (วันที่ 20 พฤษภาคม 2559)

image

 

facebook.com/infodivohm