แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณโรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 25 (วันที่ 22 พฤษภาคม 2559)

image

ที่มา: Facebook Information Division of OHM