เอกอัครราชทูตเลี้ยงต้อนรับเยาวชนไทยที่เดินทางมาสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของอาเซียน : Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)

13315665_10154142136929463_4963156737495493894_n

 

เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เยาวชนไทยจำนวน 11 คนที่เดินทางมาสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของอาเซียน ซึ่งริเริ่มโดย ปธน. บารัค โอบามา โดยได้รับฟังความคิดเห็นของคนหนุ่มสาวไทยที่มีภูมิหลังทั้งจาก​อัยการ ภาควิชาการ เกษตรกร ประชาสังคม ​องค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ตามองค์กรและมลรัฐต่างๆ และแนวคิดที่จะนำประสบการณ์ที่ได้กลับไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนต่อไป