สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 8/2559


มารู้จักกับคำว่า “ทะเบียนบ้านกลาง”

พบกันอีกครั้งกับสาระกงสุลน่ารู้นะคะ ฉบับนี้ขอหยิบยกอีกหนึ่งหัวข้อที่หลาย ๆ ท่านเคยมีประสบการณ์ นั่นคือ เมื่อมายื่นเอกสารคำร้องที่ฝ่ายกงสุลเพื่อขอทำ/ต่อายุหนังสือเดินทางไทย และ/หรือบัตรประชาชนไทย รวมถึงการยื่นคำร้องขอทำนิติกรณ์ในบางเรื่อง แต่ว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากชื่อของท่าน “อยู่ทะเบียนบ้านกลาง” ซึ่งหลายท่านยังคงสงสัยหรือบางท่านอาจไม่เคยรู้เลยว่า อะไรคือทะเบียนบ้านกลาง? วันนี้เรามีคำตอบสั้นๆ มาอธิบายกันค่ะ

ทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนที่สำนักทะเบียนจัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านปกติ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน อาทิ เจ้าบ้านแจ้งย้ายบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนเองออกเพราะบุคคลนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ไม่ทราบที่อยู่ใหม่ หรือ เจ้าบ้านซื้อบ้านต่อจากผู้อื่นและย้ายชื่อที่ค้างออกจากทะเบียนบ้าน หรือ บุคคลนั้นได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานแล้วและไม่เคยติดต่อกับทางเมืองไทย จนมีไม่ใครทราบแน่ชัดว่าอาศัยอยู่ที่ใด หรือบางคนอาจเสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้น เมื่อชื่อคนเหล่านี้ถูกย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของที่อยู่ใหม่ จึงทำให้บุคคลเหล่านี้กลายเป็นบุคคลตกหล่น ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ และถูกนำชื่อไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางในที่สุด

หากท่านพบว่า ชื่อของตัวเองไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้สามารถกลับไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติได้? คำตอบคือ ขอให้ท่านนำหลักฐานเอกสารประจำตัว ไปแสดงต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นของที่อยู่ใหม่ที่ท่านประสงค์จะเอาชื่อเข้าไปอยู่ พร้อมกับเจ้าบ้านและหลักฐานเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านแห่งใหม่ ซึ่งนายทะเบียนก็จะค้นฐานข้อมูลทะเบียนบ้านกลาง และเมื่อพบชื่อของท่านแล้ว ก็จะดำเนินการย้ายชื่อของท่านเข้าสู่ทะเบียนบ้านใหม่ตามคำร้องและเอกสารประกอบที่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้ สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ก็สามารถทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปยื่นเรื่องเพื่อย้ายชื่อท่านออกจากทะเบียนบ้านกลางเข้าสู่ทะเบียนบ้านใหม่ได้ เมื่อเรียบร้อย ท่านจึงจะสามารถนำเอกสารทะเบียนบ้านใหม่ที่มีชื่อของท่านอยู่ด้วยไปใช้ยื่นประกอบคำร้องและเอกสารทางราชการต่อไปได้

ขอบคุณสำหรับการติดตาม แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

__________________________________________________________
ณัฐพร – รายงาน
มิถุนายน 2559