งานสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ ครั้งที่ 1 (First International Tipitaka Chanting) ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี

13315532_10209483263621514_4141216821887853324_n

วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีร่วมกับสมาคมชาวพุทธนานาชาติแห่งอเมริกา (ไอบีเอเอ) ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อหลอมรวมชาวพุทธจากทุกนิกายความเชื่อในเขตปริมณฑลกรุงวอชิงตัน เพื่อปฏิบัติศาสนกิจและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน และมีพระครูศิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธาน และระหว่างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจัดสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติเป็นครั้งแรกในเขตฝั่งภาคพื้นตะวันออกของสหรัฐฯ ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 91 ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) โดยมี อัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์จากจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว เวียดนามและไทยเข้าร่วมสวดและฟังธรรมจำนวนมาก

 

13344707_10209483269501661_6381144034368961088_n

งานสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ จัดขึ้นในระหว่างเมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 และงานสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

ขอขอบคุณภาพถ่ายบรรยากาศงานในบทความนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิชัย มะลิกุล และ คุณสุชาติ สุขสำราญ

 

 

S__23076875

 

S__23076869

 

13325625_10209483263981523_4720934036159780191_n

 

13346947_10209483267501611_1791679407184316976_n

 

13315532_10209483263621514_4141216821887853324_n

 

S__23076879

13335994_10209483263381508_4419589817943217867_n