นักเรียนนายเรืออากาศของไทยเข้ารับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยม จากโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ

2

น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผชท.ทหารอากาศ ประจำกรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ (รุ่นปี 1990) พร้อมด้วย น.อ. อนุรักษ์ ศิริวงศ์ รอง ผชท.ทหารอากาศ และ พ.อ.อ. พงษกรณ์ ใจใหญ่ เสมียนประจำสำนักงาน เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่ นนอ. ภวิน สโรบล นักเรียนนายเรืออากาศของไทย เข้ารับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมด้านวิชาการและกีฬา เพียง 1 ในจำนวน 9 คนจากนักศึกษาทั้งรุ่น 812 คน จากนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพสหรัฐฯ ที่มลรัฐโคโลราโด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา

1

7

 

8

9

ผชท. กฤษฎา ฯ ใช้โอกาสดังกล่าวพบปะหารือกับบุคลสำคัญของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้แก่ นางเดโบราห์ ลี เจมส์ รัฐมนตรีทบวงทหารอากาศ พล.อ.อ. มาร์ก เวลช์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท. หญิง มิเชลล์ โจห์นสัน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ และ พล.อ.จ. สเตเฟน วิลเลียมส์ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศอีกด้วย

นนอ. ภวิน สโรบล สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา เป็น นนอ. ยอดเยี่ยมที่ได้รับการจารึกไว้ที่โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ นับสิบครั้งด้านผลการเรียนและด้านการทหารและกีฬา และเป็นผู้แทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการและทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำของสหรัฐฯ หลายครั้งและมีผลคะแนนสูงสุดในกลุ่มนักเรียนต่างชาติ

นอกจากนี้ยังมี นนอ. กรวิชญ์พงศ์ สุนทรนิธิกุล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ก็ได้รับการจารึกด้านผลการเรียน การทหารและกีฬาดีเด่นหลายครั้งเช่นกันและเป็นหนึ่งในทีมนักบินผลาดแผลงของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ (USAFA Aerobatics Demonstration Team) ที่มีผลงานในการแข่งขันดีเยี่ยมจนได้รางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ หลายครั้ง เป็น นนอ.ต่างชาติคนเดียวที่อยู่ในทีม และได้ private pilot license (PPL) ของสหรัฐฯ ด้วย

สำหรับรุ่นน้องอีก 2 คน ทั้ง นนอ. ภัทร ชาญวานิชบริการ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมอากาศยาน ก็มีผลการเรียนและด้านการทหารและกีฬาดีเด่นเช่นกัน ทั้งยังมีประสบการณ์ในการบินทั้งเครื่องร่อนและ fixed wing powered aircraft ด้วย ส่วน นนอ.รัชพล นามลักษณ์ ชั้นปีที่ 1 สาขา Computer Network Security มีผลการปฏิบัติที่ดีเด่นทั้งด้านการเรียน ลักษณะทหารและกีฬา เป็นนักเรียนผู้ประเมินและตรวจสอบมาตรฐาน และกำลังสร้างผลงานตามแบบอย่างรุ่นพี่

นนอ.ของไทยทุกนายยังเข้าร่วม ชมรมอากาศยานและการบินของทางโรงเรียนซึ่งเป็น พื้นฐานสำคัญของการเป็นทหารอากาศที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการบิน และอากาศยาน เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป

ปัจจุบันมีนักเรียนนายเรืออากาศไทยศึกษา ณ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ ทุกชั้นปี 4 คน มากกว่านักศึกษาต่างชาติอื่นๆ ที่มักมีไม่เกินชาติละ 3 คน ทั้งนี้ นักเรียนนายเรืออากาศของไทยทั้งสี่นายเป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้รับเกียรติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพไทยและประเทศชาติอย่างมาก